Genel Bilgiler

Röntgenden Karaciğer Hastalığı Teşhis Etme

karaciğer yağlanması
Yazar admin

SADECE DOKTOR EĞİTİMİ ALANLAR İÇİNDİR. LÜTFEN DOKTOR EĞİTİMİ ALMIYOR VEYA DOKTOR DEĞİLSİNİZ BU YAZIDA YAZANLARDAN BİR SONUÇ ÇIKARMAYA KALKMAYINIZ.

Karaciğer Karnın içinde enine, boydan boya duran kalın bağırsağın gaz ile dolu olması sayesinde karaciğer röntgen camında çok vâzıh olarak görülür. Fakat çok zaman da vuzuh bulunamaz. Bu halde göğsü, mide ve bağırsaklardan ayıran örtü (kicabı haciz) künbeti kuvvetli bir istinat noktasıdır. Bu sayede karaciğerin bulunduğu yer, eğriliklerinin intizamı, karaciğerin kubbeli kısmında gayri tabii teşekküller, çıbanlar ve kister fark edilir.

Karın iç zarına hava vererek yapılacak röntgen muayeneleri hakikate daha yakın neticeler verirse de bu işi yapmak tehlikesiz değildir.

Eğer karaciğerin sol çıkıntısı çok büyümüş ise mide sola doğru itilmiştir ve bu sol çıkıntı ile dalak arasına sıkışmıştır.

Safra kesesi — Hali tabiide safra kesesi röntgenin gözünden kaçar; fakat, eğer gerilmiş ve çok uzayarak karaciğerin alt yüzüne olan bağlılığını bozmuş ise hayali cam üzerine ikinci kaburga kemiği ile kalça kemiğinin ucu arasında muhtelif noktalarda aksedebilir.

Safra kesesinin cam üzerinde görülmesi için zarının kalınlaşması yahut içindeki safranın kalınlaşarak ağırlaşması lazımdır. Bu hallerin ikisi de hastalık demektir.

Safra kesesinde taşlar bulunduğunu röntgen vazıhan gösterir ; şu şartla ki taşlar kireçli taşlar olmalıdır. Taşların üçte ikisi kolestrinden yani safranın azotla birleşmesinden ileri gelen katı şeylerdendir ve bunlardaki safra rengi camın üzerinde görünmez. Ve muntazam bir şekil göstermesi nadirdir. Her zaman kireç, taşların etrafını sarar ve resimde parlak bir şeyin etrafında bir halka gibi gözükür. Eğer taş çok ise onların resmi biri diğeri yanına sıkışmış, adeta bir üzüm salkımı halinde çıkar. Safra kesesini harekete getiren taşlar kesenin dibinde birikirler. Eğer safra kesesi büyük ise  hasta ayakta iken alınmış resimlerde sağ kalça kemiğinin keskin ve sivri yerine yakın görülür. Safra kesesi taşlar ile, böbrek taşlarını birbirine karıştırarak hata yapılmak hemen hemen her zaman vakidir. Bu hususta stereo radyografi yegâne tefrik vasıtasıdır. Ancak iyi dikkat edilirse ve profilden bakılırsa safra kesesi taşları bel kemiği yuvarlaklarına yakındır, halbuki böbrek taşları bel kemiği yuvarlaklıkları üzerine gölge vermiştir.

Eğer taşlar safra kesesi içinde değilde yolda iseler resimde bel kemiğinin ikinci veya üçüncü katani fıkralarının müstaraz çıkıntıları önünde görülür.

Safra kesesi iltihaplarında ; yakında bulunan azaya tealluk eden ve doğrudan doğruya safra kesesinin alâkası bulunmayan, fakat kıymetli deliller elde edilen röntgen görünüşleri vardır : evvelâ safra kesesi sağ köşede ve on iki parmak bağırsağın yanında midenin on iki parmak bağırsağında açılan ağzı hizasında kesenin izi belli olur : görülen bu iz yassılmış yahut daimi surette ayvari tazyik edilmiş bir haldedir, kavis muntazamdır ve kendine mahsus ve sarihtir.

Safra kesesi ile on iki parmak arasında bir yapışma, bitişme olmuş ise : on iki bağırsağının basalasının çevresi birbirine sarılmış adeta ressamların mukavvadan kalemleri gibidir ve arkaya kaçmış olarak derin bir inde saklanmıştır, on iki parmak bağırsağının yukarı köşesi sağa doğru çekilmiş ve sabittir. İkinci parçanın mecrası dolaşıklıdır dumanlı gibi görülür. Bazen on iki Parmağın tekallüs ettiği de görülebilir.

Safra kesesinin resmini almak için yeni usuller vardır ve bunlardan hakikaten istifade edilmektedir. Yalnız kara kan damarına şırınga etmek veya ağızdan vermek şartı ile ftnolftalein tetroiode: verilirse bu ilâcı doğruca karaciğer alır ve safra vasıtası ile dışarıya atar ve karaciğerin derinlerinde bulunan safra yollarını görünmez bir hale koyduktan sonra safra kesesinde toplanır. Bu ilâcın kara ciğerden çıkması karaciğerin iyi işlediğine ve safra yollarının geçit verdiğine delâlet eder. Bunun aksi halinde, safra yolları tıkanık ise safra kesesi cam üzerinde görünmez. Safra kesesi hasta ise, safra koyulaşır ilaç ancak duman halinde görünmeye başlar ye tamamı ile görülmesi gecikir. Tabii hallerde ilacın şırıngasından dokuz saat sonra safra kesesi camın üzerinde görülmeye başlar. Hayali ve tamamı ile dolması on dört ve on yedi saat sonra yavaş yavaş kaybolmaya başlar.

Bu ilaç sayesinde safra kesesini tetkik etmek kolay ve muhakkaktır. Görülen safra kesesi muhtelif vaziyetlerdedir. Eğer safra taşları hem kesede hem yollarda varsa kabili nüfuzdur; bu taşlar orta yerde açık ve vazıhtır.

Yazar Hakkında

admin

Yorum Yap