Hastalık Belirtileri

Karaciğer Hastalıkları Nasıl Anlaşılır ve Sonuçları Nelerdir

Karaciğer Yağlanması: Sebepleri ve Tanısı
Yazar admin

Karaciğer bozukluğu bütün hayat faaliyetini yavaşlatır. Ve çok değişik makine bozuklukları gösterir. Bozukluk yavaş devam ettiği takdirde iptidai(ilkel,eskimiş) birçok işaretler verir. Bunların arasında en başlıcası umumi hazım cihazındaki bozukluklardır. Evveli emirde adi bir mide bozukluğu ile iştahsızlık, sabahları uykudan kalkarken mide bulantıları, midede yemeklerin erimesinde ağırlık ve her yemekte mide çukurunda bir ağırlık duyulması. Çok zaman ağrılar sonradan başlar. Kusmak daimi değildir. Ağrılar bağırsak iltihabındaki şekilleri alır : Bütün bağırsak ağrı duyurur. Bunlar başlıca yemeklerden sonra bazen de uykudan kalkıldığında veya yemeğin sonuna doğrudur. Kaka yarı sulu, sümüklü ekseriya sürgün tarzında ve safralıdır. Sürgün ve tutkunluk birbirini takip eder.

Sonraları hastalığı doğuran sebeplere göre ya bu haller yavaşlar, yahut artar. Ağrılar taşların geçtiği sırada çok şiddetli olur ve hasta içinde çok safra bulunan şeyler kusar ve hazımsızlık artar. Karaciğer çok büyümüş ise mideyi boşaltmak çok güç ve zahmetli olur. Sarılıklarda, hazım cihetinden olan işaretler çoğalır ve sonu fena olan karaciğerin işlemekte zorluk çekmesi yüzünden son dereceye varır.

Bu son eserleri yapan kalın bağırsak ile pankreas denilen büyük bezenin iltihabıdır. Pankreasın eskimiş iltihabı safra yolları iltihabının uzaması neticesinde hasıl olan başlıca ve çok sancılı bir neticedir.

Karaciğer yerinde sebepsiz ağrılar hastalığın en kuvvetli eserlerindendir. Safra kesesi taşlarında kaburga kemiklerinin kenarında gelip geçici ağrılar vardır. Bu ağrılar bazen sağır ve devamlı, hazım zamanında artar, bazen gelip geçicidir ve son derecesi sabit değildir. Ağrının sağ omuz küreği kemiği üzerine vurması nazarı dikkati safra kesesine celbeden bir işarettir.

Karaciğer safra kesesi, safra yolları sancıları ayni şiddet ve kuvvetle temeyyüz ederler. Siroz sırasında ağrıların karaciğer etrafında duyulması çok vakidir ve göğsün alt kısmı daima ağrılıdır. Kanser gibi, kebet kalbi dedikleri hastalık çok çabuk sancı son derecelerine varır. Karaciğerin hepsi veya bir kısmı irinleştiği zaman sancı derindedir ve göğse ve karına doğru yayılır.

Karaciğer Hastalıkları Sonucunda Ne Olur?

Hasta, henüz hazım cihazında bir eser görülmediği halde dahi son derece zâ’fa düşer. Umumi bir yorgunluk duyar, o kadar kuvvetsiz ve halsiz kalır ki maddi ve manevi hiçbir harekete muktedir olamaz. Hastanın tabii halleri bozulur, hasta yorgun, sıkıntılı, kederli bir hal alır yarım baş ağrıları zorlu bir hazım sırasında ve kusmalar safra ile beraber olursa ehemmiyetli bir işarettir.

Hastanın sıcaklığı düşüktür, bazen gündüzleri yükselir. Bu hastalarda hararet ölçüsünün ehemmiyeti yoktur. Bazen, 38 dereceye kadar çıkar ise de yine ufak ufak düşüklüklerle devam eder.

Aksine karaciğerin çabuk yürüyen hastalıklarında hararet ölçüsü yüksek derecelere çıkar ve oralarda ine, çıka devam eder. Bunlar karaciğer frengisinde ve kanserin başlangıcındadır. Karaciğerin irinleşmesi halinde ateş kâh iner, kâh çıkar ve titreme ve terle beraberdir.

Kan akmaları karaciğerin ağır surette hasta olduğunun izleridir. Bunlardan başka vücudun ötesinde, berisinde kaşıntı yapan lekeler, çürükler hep birer kan akması neticesidir. Bunları burun gibi tabii’ deliklerin kanamaları takip eyler. Uzun uzun kanamalar karaciğerin çok ağır hastalıklarının alâmetleridir.

Yazar Hakkında

admin

Yorum Yap